^Hore
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  
Get Adobe Flash player

Partneri

2% dane

Patríme medzi neziskové organizácie, ktoré nezarábajú, ale pomáhajú.

Radi preto príjmeme akúkoľvek formu pomoci.

Každý dar darovaný zo srdca deťom pomôže a nás podporí v úsilí pomôcť im čo najlepšie.

Aj malá, pravidelne darovaná čiastka, ktorá nezaťaží Váš rozpočet, nám pomôže významným spôsobom.

Darujte nám 2% z Vašich daní

V prípade akýchkoľvek problémov s vyplnením tlačiva nás kontaktujte na e-maile Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript., radi Vám pomôžeme.

 

1. Ak ste zamestnanec

Ak ste zamestnanec a nevykonávali ste v roku 2015 dobrovoľnícku činnosť, môžete poukázať 2%. Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2015, máte možnosť venovať 3% z dane (požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce).

1. Požiadajte svojho zamestnávateľa do 15.2.2016 o vykonanie Ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane fyzickej osoby.

2. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) zaplatenej dane Združeniu rodiny pre DETSKÝ ÚSMEV spolu so sumou, ktorú chcete poukázať. Novinka v roku 2016, ktorá nám pri administratíve pomôže je, že môžete oznámiť našej neziskovej organizácii, že ste jej Vy zaslali svoje 2% (3%) – zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa... nie však poukázaná suma).

3. Potrebné údaje:

 • IČO: 42366461

 • Právna forma: občianske združenie

 • Obchodné meno (názov): ZDRUŽENIE RODINY PRE DETSKÝ ÚSMEV

 • Sídlo: Veľké Kozmálovce 5, 935 21 Veľké Kozmálovce

3. Najneskôr do 30.4.2016 pošlite/doručte daňovému úradu v mieste bydliska všetky potrebné formuláre: Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) zo zaplatenej dane a potvrdenie o zaplatení dane príjmov zo závislej činnosti. V prípade, že môžete darovať 3%, tak aj Potvrdenie organizácie, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník v roku 2015 minimálne 40 hodín.

 

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z prjmov FO za rok 2015.pdf

 

2. Ak ste živnostník, alebo fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie

1. Po vyplnení daňového priznania si vypočítajte 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech Združenia rodiny pre destký úsmev poukázať, ak ste v roku 2015 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma musí byť minimálne 3 €. Alebo  3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2015 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2015 dobrovoľnícky pracovali.

2. V daňovom priznaní sú uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%).

3. Potrebné údaje na vyplnenie:

 • IČO: 42366461

 • Právna forma: občianske združenie

 • Obchodné meno (názov): ZDRUŽENIE RODINY PRE DETSKÝ ÚSMEV

 • Sídlo: Veľké Kozmálovce 5, 935 21 Veľké Kozmálovce

 

4. Novinka v roku 2016, ktorá nám pri administratíve pomôže je, že môžete oznámiť neziskovej organizácii, že ste jej Vy zaslali svoje 2% (3%) – zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa... nie však poukázaná suma).

 

5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte do 31. marca 2016 na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Združenia rodiny pre detský úsmev

 

Daňové priznanie pre fyzické osoby typ A.pdf

Daňové priznanie pre fyzické osoby typ B.pdf

 

3. Ak ste právnická osoba

 

1. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

2. Ak právnická osoba v roku 2015 do termínu podania daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2016) nedarovala financie vo výške min. 0,5% z dane na verejnoprospešný účet (aj inej organizácii ako Združeniu rodiny pre DETSKÝ ÚSMEV), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní. Ak právnická osoba darovala v roku 2015 do termínu podania daňového priznania financie vo výške min. 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, môže poukázať Združeniu rodiny pre DETSKÝ ÚSMEV 2% z dane – vyznačí v daňovom priznaní. V daňovom priznaní sú už uvedené kolónky.

3. Potrebné údaje:

 • IČO: 42366461

 • Právna forma: občianske združenie

 • Obchodné meno (názov): ZDRUŽENIE RODINY PRE DETSKÝ ÚSMEV

 • Sídlo: Veľké Kozmálovce 5, 935 21 Veľké Kozmálovce

4. Novinka v roku 2016, ktorá nám pri administratíve pomôže je, že môžete oznámiť neziskovej organizácii, že ste jej Vy zaslali 1% (2%) – zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma).

5. Daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne podľa sídla) a zaplaťte daň z príjmov.

Daňové priznania pre právnické osoby.pdf

 

 

Copyright © 2013. Detský úsmev Rights Reserved.